Temps per dialogar amb l’inconscient

“Fins que no facis conscient el teu inconscient, aquest dirigirà la teva vida i ho consideraràs el destí”, Carl Gustav Jung

L’inconscient és tot allò que no recordem, que no volem recordar o que no podem recordar, tot allò que no ens és conscient, sigui a nivell individual o col·lectiu, però que ens pertany, ens defineix, ens condiciona en la nostra manera de viure, de relacionar-nos i ens limita el nostre lliure albir.

Et proposo dues maneres de dialogar amb el teu inconscient:

Un diàleg a través del Brainspotting©, un mètode descobert per David Grand, basat en la identificació, processament i alliberament de les fonts neurofisiològiques del dolor emocional i corporal, del trauma i d’una varietat d’altres símptomes difícils.

Aquest mètode tracta de localitzar, focalitzar, processar i alliberar neurobiològicament experiències i símptomes que estan fora de l’abast de la ment conscient i de les seves capacitats verbals i cognitives. Es treballa amb el cervell profund i el cos a través del seu accés directe al sistema autonòmic i límbic al sistema nerviós central del cos. És un tractament fisiològic que té conseqüències profundes a nivell psicològic, emocional i físic.

Tracta aspectes com l’ansietat, la depressió, successos i relacions traumàtiques, alleujant el pes de les emocions excessives, guarint les ferides de la història de la persona. Així mateix, és una eina excepcional per a la millora de l’execució i acompliment en l’esport i activitats creatives: música, dansa, literatura,…

Quan la persona està en contacte amb una experiència (dolorosa o positiva), aquesta experiència sempre és sentida físicament i somàtica. Tot allò viscut i sentit a nivell físic i somàtic té una representació en el nostre cervell. A través de la posició ocular, es pot accedir a l’àrea cerebral on està registrada l’experiència. Aquesta tècnica es basa en acompanyar i ajudar a la persona a connectar amb la seva experiència i a identificar on està notant aquesta experiència en el seu cos, invitant-la a mantenir la mirada en aquesta posició ocular i a entrar al seu observador intern per poder presenciar la seva experiència amb una actitud d’acceptació, de curiositat, inclús amb una mirada amorosa, per facilitar que aquesta experiència viscuda expressi la història que tingui, el significat, la informació…tal i com va ser viscuda, des d’una nova perspectiva.

Un diàleg a través del mètode Imatges de Transformació (IT©), creat per Marie Lise Labonté i Nicolás Bornemisza, basat en el treball de visualització amb els malalts de càncer dels doctors Carl i Stephanie Simonton a EUA i la imaginació activa redescoberta per C.G.Jung.

És una eina que et permet el diàleg amb el teu món interior i amb el teu inconscient a través de l’expressió, la comprensió i l’anàlisi d’imatges i símbols que et donen la informació, t’aconsellen, et guien i t’ajuden a sanar. Les imatges ens arriben a través dels sentits: poden ser visuals, auditives, gustatives, olfactives i kinestèsiques.

Parteixes del tema que vols treballar, de la dificultat en relació a un tema físic, a un dolor corporal, a un tema psíquic, a una creença,…què vols transformar realment? I des d’aquí, gràcies a l’escolta del teu món interior, dipòsit de la teva saviesa innata, començarà el teu viatge per anar construint una “progamació” a partir de la informació que aniràs obtenint a través de les diferents imatges i símbols que t’aportarà el diàleg amb el teu inconscient.

Les sessions són individuals, explores el teu món interior i el teu inconscient amb tècniques com la relaxació, les visualitzacions, la imaginació activa i el dibuix. La imaginació activa és l’art del diàleg amb l’inconscient, pràctica ancestral que C.G. Jung va redescobrí.

Els dos camins et poden ajudar si vols fer un treball de creixement personal i de sanació d’un tema concret a partir de la connexió amb el teu propi potencial creatiu, per obrir les portes al plaer de viure, estimar-te i estimar amb més llibertat.

Proposta

Sessions individuals de IT© i Brainspotting©

Sessió individual (presencial i on-line)

Hores a convenir

“Clicar” per a contactar